Service op locatie

Service aan aggregaten

Een aggregaat kan gebruikt worden om stroom te leveren op plekken waar niet zoveel aanwezig is als zou moeten zijn, of als noodstroomvoorziening. In beide gevallen is het belangrijk dat uw aggregaat goed onderhouden wordt.

Onderhoudsbeurt

Net als auto’s en vrachtwagens, hebben ook aggregaten onderhoudsbeurten nodig. De intensiteit van het onderhoud en het soort onderhoud dat aan een aggregaat wordt verricht, kan afhankelijk zijn van het aantal draaiuren, de gewenste bedrijfszekerheid, de leeftijd van het aggregaat en het soort gebruik. Hofstede Techniek kent opdrachtgevers waarvoor zij maandelijks onderhoud pleegt, waar in andere gevallen jaarlijks onderhoud volstaat. Tijdens een reguliere onderhoudsbeurt wordt vaak vervangen:

  • de olie filters van het aggregaat;
  • de motorolie van het aggregaat;
  • de lucht filters van het aggregaat;
  • de brandstoffilters van het aggregaat.

Tijdens een onderhoudsbeurt voeren onze monteurs een algemene inspectie uit bij stilstand en als het aggregaat loopt. Na afloop van al onze service werkzaamheden, ontvangt u een overzichtelijk servicerapport. Onze servicerapporten bevatten een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte onderdelen/ vloeistoffen en bevindingen, waarbij regelmatig advies wordt uitgebracht aan klanten.

Belast testen

Ondanks dat het zeer raadzaam is uw aggregaat in praktijk te testen, willen veel bedrijven tijdens onderhoud hun installatie niet testen door de energievoorziening van het net uit te schakelen en de generator het over te laten nemen. Dit kan omdat er teveel risico’s gemoeid zijn bij het omschakelen, omdat bedrijfsprocessen absoluut niet gestoord mogen worden, of om begrijpelijke angst dat er tijdens kantooruren data verloren gaat. Voor een aggregaat maakt het veel verschil of deze belast of onbelast draait. Op een aggregaat wilt u kunnen vertrouwen, daarom is het van belang dat een aggregaat niet alleen onbelast wordt getest. Het kan namelijk dat uw aggregaat onbelast goed functioneert, maar wanneer deze 90% vermogen moet leveren niet naar behoren werkt. Om zowel de generator als de motor op de proef te stellen beschikt Hofstede Techniek over een ruim aantal belastingweerstanden. Aggregaten tot 3MW kunnen door ons op vollast worden getest. Onze belastingweerstanden ofwel loadbanks lopen uiteen van kleine compacte weerstanden voor het testen van kleine aggregaten in parkeergarages en moeilijk bereikbare plekken, tot aan een grote weerstand waar warmte en inductie worden gecombineerd. Ook beschikken wij over een inductieloadbank met een lage cosinus phi die bijzonder geschikt is voor het belasten van zonnepanelen.

Synchrone netovername

Bij onderhoud aan transformatoren of het vernieuwen hiervan, is een netovername vereist. Dit zodat technici van een energiebedrijf hun werk veilig kunnen doen zonder dat afnemers haperingen in de energievoorziening ervaren. Om dit te waarborgen wordt een aggregaat parallel aan de netaansluiting gekoppeld. Daarbij wordt op precies het moment dat dit moet de stroom-toelevering overgenomen. Zodra alles weer in de staat verkeert waarin het moet verkeren, wordt dezelfde handeling uitgevoerd, om het net de energievoorziening weer over te laten nemen. Wij beschikken over de benodigde apparatuur voor netsynchronisatie en kunnen tevens voor tijdelijke stroomvoorziening zorgen met onze verhuur aggregaten.

Ingebruikname aggregaat

Een nieuw geleverd aggregaat moet alvorens u deze in gebruik wordt genomen, uitvoerig worden getest. Hofstede Techniek staat u graag bij bij de ingebruikname van uw aggregaat. Hierbij kunnen alle gewenste scenario’s worden nagebootst en de metingen die van belang zijn worden uitgevoerd om de zekerheid dat u op uw installatie kunt vertrouwen te vergroten.

Preventieve inspectie generatoren

De werking van een generator begrijpen en storingen of kostbare reparaties voorkomen, is een vak apart. Wel een vak dat Hofstede Techniek goed verstaat. Bij een preventieve inspectie van uw generator kunnen wij veel zeggen over de staat van uw generator. Daarbij wordt gekeken naar de isolatiewaardes van uw generator, de staat van de wikkelingen beoordeeld en worden de benodigde metingen uitgevoerd. Als dit op tijd wordt uitgevoerd kunnen de kosten van revisie in grote mate worden verkleind en worden beperkt tot slechts enkele onderdelen.

Lagers vervangen

Er bestaan generatoren met één lager en generatoren met lagers aan de voor- en achterzijde. Door deze tijdig te vervangen, wordt onnodige schade aan uw machine voorkomen. Hofstede Techniek is in veel gevallen in staat dergelijke service op locatie uit te voeren. Hierdoor is uw aggregaat niet lang buiten bedrijf en bent u uw generator niet langer kwijt dan nodig.

Opwekkerveld/ hulpwikkelingen vervangen

Zijn de hulpwikkelingen van uw generator stuk? Hofstede Techniek kan deze opnieuw voor u wikkelen en weer terug plaatsen zonder dat uw complete generator moet worden uitgebouwd. Van de meest voorkomende generatoren hebben wij zelfs opwekkervelden op voorraad.

Generatoren in- en uitbouwen

Is uw generator toe aan revisie, of heeft u een nieuwe generator gekocht voor uw aggregaat? Hofstede Techniek bouwt generatoren snel en vakkundig in en uit. Daarbij houden wij rekening met een goede uitlijning en kunnen wij uw aggregaat zo modificeren als u wilt.

Service aan elektromotoren

Een elektromotor zorgt voor aandrijving. Dit betekend dat er te allen tijde meer dan alleen uw elektromotor in het spel is. Daarom is het belangrijk dat ook uw elektromotor(en) tijdig worden geïnspecteerd en de nodige onderdelen preventief worden vervangen.

Trillingsmetingen

Om onnodige slijtage van uw elektromotoren te voorkomen, is het raadzaam periodieke trillingsmetingen uit te voeren. Aan de hand van een trillingsmeting kan worden vastgesteld of de lagers van uw elektromotor nog in goede staat verkeren. Naast problemen met uw lagers, kunnen ongebruikelijke hoeveelheden trillingen op onbalans-problemen duiden. Het mooiste aan een trillingsmeting is dat uw machine moet draaien om de meting uit te voeren. Ofwel, uw bedrijfsprocessen kunnen gewoon doorgaan.

 

Koolborstel inspectie

Elektromotoren die koolborstels bevatten, vragen om extra aandacht. Het is van groot belang de motoren regelmatig schoon te maken, zodat er geen onnodige vuilophoping plaats vindt in de motor. Daarnaast is het van belang dat de borstels en de staat van de borstels worden gecontroleerd. Daarbij kan de rotor van de motor indien nodig is worden opgeschuurd en worden borstels gemeten. Door dit terugkerend te doen, kan na verloop van tijd een patroon worden herkend in de slijtage en kan het preventieve onderhoud nog verder geoptimaliseerd worden. Dit neemt voorkomt veel onnodige schade aan gelijkstroommotoren. Hofstede Techniek levert kwalitatief zeer hoogwaardige koolborstels, koolborstelhouders en andere toebehoren.

Elektromotor vervangen

Is uw elektromotor aan vervanging toe en moet de machine die wordt aangedreven zo snel mogelijk weer lopen? Geen probleem, wij vervangen uw motor snel en vakkundig.