Revisie

Geplande revisie

Van machines die frequent genoeg worden gemonitord, kan tijdig worden vastgesteld wanneer de staat verslechterd. Hierop kan actie worden ondernomen en indien nodig kan ertoe worden besloten de machine te reviseren.

Een geplande revisie kent een aantal voordelen. Op de eerste plaats wordt in samenspraak met u een moment van stilstand gekozen. Dit is een stuk prettiger dan wanneer de machine onverwachts tot stilstand komt. In het geval van een geplande revisie kunnen bij cruciale bedrijfsprocessen tijdelijke machines worden neergezet of kan een machinewissel worden ingepland, zodat het moment van stilstand tot een minimum wordt gereduceerd.

Voorafgaand aan een geplande revisie kan een gespecificeerde kostenopgave worden opgesteld, zodat u weet wat u kunt verwachten. Uiteraard kunnen er wanneer uw machine is gedemonteerd verdere gebreken en/ of schades worden ontdekt. Indien dit het geval is wordt er in samenspraak besloten welke vervolg acties er worden genomen. Om onnodige kosten te voorkomen is het noodzakelijk uw machine wanneer deze slechter wordt tijdig te reviseren. In onze werkplaats kunnen wij generatoren, elektromotoren, transformatoren en bijzondere elektrische installaties reviseren, testen en classificeren.

 

Ongeplande revisie

De praktijk leert ons dat niet alle organisaties de conditie van hun machine laten monitoren door specialisten. Dat is waarom Hofstede Techniek zich met snelle service blijft onderscheiden. Op het moment dat uw machine u in de steek laat, wilt u zo snel mogelijk geholpen worden. Dat stilstand in de toekomst voorkomen kan worden is op dat moment ondergeschikt aan snel geholpen worden. Wij zijn er voor u op dit soort momenten!