Conditie monitoring

Uw machines in topconditie houden? Wij helpen u graag om de conditie van uw machines planmatig te monitoren. Samen met u stellen wij een preventief onderhoudsplan op. Daarmee wordt stilstand tot een minimum beperkt en de cost of ownership waar mogelijk verlaagd.

Van separate onderdelen van een machine tot aan complete productielijnen, Hofstede Techniek monitort de conditie vakkundig en gestructureerd.

Samen met u wordt een passend monitoringsplan opgesteld. Een voorbeeld van een veel gebruikte werkwijze voor conditie monitoring binnen Hofstede Techniek is:

  • Informatie vergaring machine;
  • Opstellen plan van aanpak voor conditie monitoring;
  • Visuele voorinspectie;
  • Trillingsmeting in combinatie met luister inspectie;
  • Isolatiemeting;
  • Verwerken van de verzamelde data omtrent de conditie van de machine;
  • Analyse & interpretatie van de data;
  • Overzichtelijke rapportage;
  • Uitvoeren actiepunten;
  • Bijstellen onderhoudsplan.